Eos Blogs
Gezondheid

Waarom hoge bloedsuikers en covid-19 een slechte combinatie zijn

Patiënten met suikerziekte hebben een groter risico om een ernstige vorm van covid-19 op te lopen. Hoe komt dit precies?

De laatste maanden worden alle mogelijke analyses uitgevoerd op covid-19 patiënten. Dit kan helpen te begrijpen welke factoren het risico op covid-19 verhogen. Naast oudere mensen, zijn patiënten met specifieke onderliggende ziektes, zoals suikerziekte, vaak vatbaarder voor covid-19 of lijden zij aan ernstigere complicaties.

De grootste uitdaging is niet om te achterhalen wát de risicofactoren zijn, maar wel waaróm bepaalde onderliggende aandoeningen een risico vormen. Waarom vormt suikerziekte een risico voor covid-19? Een team van Braziliaanse onderzoekers zocht het uit.

Immuuncellen

De SARS-CoV-2 infectie wordt voor een groot deel gereguleerd door immuuncellen (o.a. monocyten en macrofagen) in het longweefsel. Deze cellen zorgen voor de enorme ontstekingsvlaag in de longen en dragen zo bij aan eventuele complicaties van de ziekte. De onderzoekers zijn nagegaan of de bloedsuikerspiegel een effect heeft op de manier waarop immuuncellen reageren op SARS-CoV-2.

Een eerste belangrijk bevinding was dat met SARS-CoV-2 besmette immuuncellen suiker als energiebron nodig hebben, terwijl dit niet het geval is bij andere virussen die ernstige respiratoir complicaties induceren zoals het RSV en het influenzavirus.

Hogere suikerlevels glucose zorgen ook voor een grotere SARS-CoV-2 vermenigvuldiging in immuuncellen, en voor een toename in productie van ontstekingsfactoren. Om te bevestigen dat suikerziekte inderdaad een risicofactor voor covid-19 is, hebben de onderzoekers immuuncellen uit het bloed van gezonde mensen en diabetespatiënten besmet met SARS-CoV-2. Ze vonden dat in de immuuncellen van patiënten met obesitas of diabetes inderdaad meer SARS-CoV-2 vermenigvuldigingen plaatsvinden.

Een hogere suikerconcentratie zorgt voor een grotere vermenigvuldigingsgraad in besmette immuuncellen.

Conclusie en toepassing

Immuncellen die besmet zijn SARS-CoV-2 ondergaan een shift in hun energieverbruik. Ze zullen voornamelijk beroep doen op suikers. Meer suiker in de omgeving van besmette immuuncellen stimuleert niet alleen de vermenigvuldiging van het SARS-CoV-2 virus, maar ook de productie van ontstekingsfactoren Dit verklaart waarom diabetespatiënten meer risico lopen op ernstige complicaties ten gevolge van covid-19. Op basis van deze data kunnen nieuwe therapieën ontwikkeld worden die het suikerverbruik in immuuncellen stilleggen en zo SARS-CoV-2 vermenigvuldiging tegengaan.