Zijn mannen gevoeliger voor het coronavirus dan vrouwen?

Chinese onderzoekers tellen iets meer dodelijke slachtoffers onder de mannen die besmet raakten met het coronavirus dan onder de vrouwen.

Het Chinese centrum voor ziektebestrijding en preventie analyseerde 72.314 medische dossiers van mensen die in China besmet raakten met het coronavirus. Uit de cijfers blijkt dat vooral ouderen aan de infectie overlijden. Het sterftecijfer voor patiënten boven de 80 is gelijk aan 14,8 procent, voor patiënten tussen de 70 en 79 jaar is dat 8 procent, tussen de 60 en 69 3,6 procent en tussen de 50 en 59 1,3 procent. Bij de jongere leeftijdsgroepen blijft het sterftecijfer beperkt tot minder dan 0,4 procent.

Uit de cijfers komt ook naar voor dat ongeveer even veel vrouwen als mannen met het virus besmet raakten, maar dat mannen er vaker aan stierven dan vrouwen. Waar 2,8 procent van de mannen het loodje legde, bleef dat bij vrouwen beperkt tot 1,7 procent.

Volgens The New York Times werd de ongelijkheid eerder al vastgesteld bij uitbraken van SARS en MERS die ook te wijten zijn aan coronavirussen. Meer vrouwen raakten besmet met SARS, maar er stierven 50 procent meer mannen. Van de mannen die besmet raakten met MERS stierf 32 procent, van de vrouwen 25,8 procent. 

Een aantal factoren kan dit verschil verklaren, stelt de krant die te rade ging bij dr. Sabra Klein van Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en dr. Janine Clayton van de National Institutes of Health.

Roken en handen wassen

Een verklaring zou in het gedrag van mannen liggen. In China rookt de helft van de mannen, wat hun algemene gezondheid verzwakt. Bij de Chinese vrouwen zijn er slechts 2 procent rokers.  Chinese mannen hebben ook vaker diabetes type 2 en een hoge bloeddruk, wat het risico op complicaties na een infectie met het coronavirus vergroot. Vrouwen stappen over het algemeen ook sneller naar een arts met gezondheidsklachten dan mannen. En vrouwen wassen hun handen vaker dan mannen.  

Volgens longarts Eva Van Braeckel van het UZ Gent is het verschil in levensstijl tussen mannen en vrouwen zeker aannemelijk. ‘Dat zien we ook in longziekten in het algemeen’, vertelt ze. ‘Die komen vaker voor bij mannen, vooral omdat ze meer roken.’

Zwangerschap

Volgens Klein en Clayton ligt een andere verklaring in het immuunsysteem. Dat van vrouwen reageert sterker op virale infecties van de luchtwegen en op vaccinaties dan dat van mannen. Ze zijn ook beter beschermd tegen ziekteverwekkers waaraan ze als kind werden blootgesteld. Het nadeel daarvan is dat vrouwen gevoeliger zijn voor auto-immuunziekten, aandoeningen waarbij het immuunsysteem het eigen lichaam aanvalt. Bekende voorbeelden daarvan zijn reumatoïde artritis en lupus.

Volgens Van Braeckel is de verklaring wellicht nog een stuk genuanceerder. ‘Het is mogelijk dat een aantal immunologische aspecten een rol spelen’, vertelt ze. ‘Er zijn inderdaad een aantal rapporten waaruit blijkt dat vrouwen meer antistoffen aanmaken. Maar anderzijds, als je kijkt naar pure immuundeficiëntie, dus echt aangeboren afwijkingen van het immuunsysteem, is het niet zo dat daar een verschil zit tussen mannen en vrouwen.’

Een andere hypotheses is volgens Van Braeckel dat het vrouwelijk lichaam in principe voorbereid is om een zwangerschap tot een goed einde te brengen. ‘Dat is een periode waarin zij een lichaamsvreemd wezen in de buik dragen en waarin hun immuunsysteem wellicht meer voorzien is op tolerantie’, vertelt ze. ‘Bij een virale infectie die zeer ernstig verloopt, is het immers ons eigen immuunsysteem dat ervoor zorgt dat we ernstig ziek worden. Mogelijk kan dat een rol spelen bij het feit dat virale infecties over het algemeen ernstiger verlopen bij mannen dan bij vrouwen. Maar dat is een van vele hypothesen en de verschillen zijn uiteindelijk niet zo heel groot.’