Zijn sommige mensen echte muggenmagneten?

Om één of andere reden hebben muggen het altijd op jou gemunt, en nooit op je partner. Zijn je genen de schuldigen?

Waar komt dit nieuws vandaan?

Wetenschappers van het Tropisch Instituut in Londen onderzochten bij 18 identieke en 19 niet-identieke tweelingen wie het meest aantrekkelijk is voor muggen(1). Alle deelnemers waren vrouwen voorbij de menopauze die de voorbije dagen geen sterk geurend voedsel, zoals knoflook en chilibonen, gegeten hadden, geen alcohol gedronken hadden en hun handen enkel met reukvrije zeep hadden gewassen. De onderzoekers gebruikten een Y-vormige glazen buis waarbij volgende experimenten werden uitgevoerd.

In een eerste proef werd een proefpersoon gevraagd haar hand in één uiteinde van de buis te steken, terwijl het andere einde vrij bleef. In een tweede proef staken twee tweelingszussen elk een hand in één uiteinde van de Y-vormige buis. Bij iedere proef werden muggen losgelaten in de buis en observeerden de onderzoekers welke kant de insecten kozen en hoeveel muggen minstens 30 centimeter aflegden in de buis.

Uit hun observaties concludeerden ze het volgende: bij ééneiige of identieke tweelingen vlogen ongeveer evenveel muggen naar beide zussen. Bij twee-eiige of niet-identieke tweelingen vlogen meer muggen naar één van de zussen, en bestond er dus een voorkeur. Identieke tweelingen zijn genetisch identiek, terwijl niet-identieke dat niet zijn. De studie suggereert dus dat genetische factoren betrokken zijn in de aantrekkingskracht die mensen op muggen uitoefenen. Mogelijk leiden deze genetische verschillen tot verschillen in lichaamsgeur.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een beperkt onderzoek met weinig deelnemers, wat de betrouwbaarheid van de resultaten alvast vermindert. Die suggereren dat de aantrekkingskracht die sommige mensen op muggen uitoefenen, waarschijnlijk het gevolg is van genetische verschillen. Of deze genetische verschillen verantwoordelijk zijn voor verschillen in lichaamsgeur, toont deze studie niet aan en is een veronderstelling die de onderzoekers maken. Meer onderzoek is nodig om uit te vissen welke stoffen in zweet muggen specifiek aantrekken. Pas dan kan men op basis van dergelijke kennis betere insectafstotende middelen maken.

Conclusie

Deze studie suggereert dat genetische factoren aan de basis liggen van de aantrekkingskracht die sommige mensen op muggen uitoefenen.

Bron

(1) Fernández-Grandon GM, Gezan SA, Armour JAL, et al. Heritability of Attractiveness to Mosquitoes. PLOS One. Published online April 22 2015

(2) http://www.nhs.uk/news/2015/04April/Pages/A-magnet-for-mosquitoes-Could-be-your-genes-fault.as