Glen Peters

Glen Peters is geboren in Newcastle, Australië. Hij is als onderzoeksdirecteur werkzaam aan het Cicero Center for International Climate Research, in het Noorse Oslo. Daar bestudeert hij de globale CO2-uitstoot en het gebruik van emissiescenario’s. Peters is voormalig lid van het Scientific Steering Committee of the Global Carbon Project, dat de wereldwijde uitstoot en cyclus in kaart brengt van de broeikasgassen CO2, methaan en lachgas.

Meest behandelde onderwerpen: