Isabelle Neefs

Isabelle Neefs

Isabelle Neefs is PhD-onderzoeker op het Centrum Medische Genetica, dat deel uitmaakt van de Universiteit Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Haar passie en expertise liggen in het gebie van de oncologie, epigenetica en het biomerker onderzoek. Met de steun van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek onderzoekt ze hoe we kanker vroegtijdig kunnen opsporen in het bloed.

Meest behandelde onderwerpen: