Jelle Van Audenhove

Jelle Van Audenhove

Jelle Van Audenhove behaalde in 2022 zijn doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen in het domein van levensmiddelentechnologie (gefinancierd door een aspirant mandaat van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek). Op dit moment is hij verbonden aan de onderzoeksgroep Laboratorium voor Levensmiddelentechnologie aan KU Leuven als postdoctoraal onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich op het benutten van celwandmateriaal van fruit en groenten als textuurcreërend agens in onze voeding en meer specifiek op het begrijpen van de relatie tussen samenstelling, structuur, procesvoering en functionaliteit.

Meest behandelde onderwerpen: