Jessica Rassart

Jessica Rassart

Jessica Rassart studeerde in 2011 af als master in de Klinische en Gezondheidspsychologie. Momenteel werkt ze onder begeleiding van Prof. Koen Luyckx en Prof. Philip Moons aan een doctoraat aan de KU Leuven over de rol van persoonlijkheid, ziektepercepties en coping in de aanpassing aan chronische ziekte. In mei 2018 zal Jessica haar doctoraat verdedigen.