Julie Van Goethem

Julie Van Goethem is huisarts en tropenarts in en rond Antwerpen. Na het afronden van haar opleiding in 2021 (KU Leuven), ontwikkelde ze een sterke interesse voor wetenschap met het oog op preventie en volksgezondheid. Als huisarts vindt ze het belangrijk om mensen begrijpelijk te informeren om zo de zelfredzaamheid van niet-medisch geschoolden te stimuleren. Julie factcheckt gezondheidsnieuws in de media en leest patiëntenrichtlijnen voor Gezondheid en Wetenschap kritisch na.

Meest behandelde onderwerpen: