Leni Raemen

Leni Raemen

Leni Raemen volbracht haar klinische stage op de afdeling Eetherstel van de Alexianen Zorggroep Tienen en behaalde in 2019 vervolgens haar masterdiploma in de Klinische- en Gezondheidspychologie aan de KU Leuven. Hierna ging ze als onderzoeker aan de slag binnen de onderzoeksgroep Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context en startte ze als klinisch psychologe bij PraxisP te Leuven. Haar onderzoek focust zich op de samenhang tussen identiteitsontwikkeling en psychopathologie bij adolescenten en jongvolwassenen, een doelgroep waar ze ook in de klinische praktijk vooral mee werkt.

Meest behandelde onderwerpen: