Lotte Alders

Lotte Alders

Neurowetenschapper aan het Biomedisch Onderzoeksinstituut van de UHasselt, waar ze lid is van het LISSA Lab. Aangetrokken door de intrigerende en complexe aard van hersenaandoeningen begon ze haar academische avontuur binnen het beroerteonderzoek. Met de steun van het FWO onderzoekt ze in haar doctoraat of Insulin-like Growth Factor 2 de hersenschade na een beroerte kan herstellen.

Meest behandelde onderwerpen: