‘Buikgevoel’ helpt dieren overleven

25 januari 2018 door SST

Honger is niet alleen een gevoel, maar ook een innerlijk kompas dat dieren op hun prioriteiten wijst.

Een team van Britse biologen heeft met een computermodel onderzocht wat de beste overlevingsstrategie is voor (wilde) dieren als de voedseltoevoer onzeker is, en als er zich roofdieren in de naaste omgeving bevinden.

Dat op tijd op zoek gaan naar eten en snel weglopen in geval van gevaar de uitkomst vormen van het gesimuleerde model, hoeft niet te verbazen. Opmerkelijker is de vaststelling van de biologen dat de gemiddelde overlevingskans van een dier even groot is als het zich uitsluitend laat leiden door zijn huidige energiereserves – zijn ‘hongergevoel’ – als dat het daarvoor zijn hersenen gebruikt – instinctmatig vastgelegd gedrag en eerdere ervaringen.

Volgens de onderzoekers toont hun onderzoek aan dat een hongergevoel vaak heel goed weergeeft – zeker bij dieren, maar vaak ook nog bij mensen – hoe de overlevingskansen op een bepaald liggen, en wat dan prioriteit heeft: (zoeken naar) eten, of wegvluchten.

Als dieren (of mensen) bijvoorbeeld bang zijn, hebben ze bijvoorbeeld even geen honger meer. Als het gevaar is geweken, herinnert hun buikgevoel hen eraan dat ze dringend hun energiereserves moeten bijvullen.