EOS-prijs 2018 gaat naar Sarah Vanbesien

Bio-ingenieur Sarah Vanbesien (UGent) is de winnaar van de EOS-prijs 2018. In haar bekroonde scriptie ontwikkelde ze een biologische 'datingapp' die de juiste bij met de juiste bloem matcht. Zo maakt ze het arbeidsintensieve veldwerk van biologen een pak lichter én zijn we beter voorbereid op de klimaatverandering.

Bestuiving ligt aan de basis van onze volledige voedselketen. Een verstoring kan gigantische gevolgen hebben voor ieder niveau in de keten Sarah Vanbesien

Via de EOS-prijs bekronen het Eos Wetenschap en Scriptie vzw jaarlijks de beste scriptie in de harde wetenschappen. De prijs gaat dit jaar naar Sarah Vanbesien uit Ieper voor haar scriptie “Machine learning and pollination networks: the right flower for every bee”, waarmee ze een master in de bio-ingenieurswetenschappen behaalde aan de Universiteit Gent.

Machine learning

Voor haar scriptie ontwikkelde Sarah Vanbesien met behulp van machine learning een algoritme dat de juiste bijensoort met de juiste bloemen matcht. Hierdoor kan dat complexe 'sociale netwerk' van bijen en bloemen veel efficiënter in kaart gebracht worden.

Zo gaat de computer onder meer op zoek naar eigenschappen die samen voor een succesvolle bestuiving zorgen. Hoe groot is de bij, hoe groot is de bloem? Wat is het DNA van beide? Welke kleur heeft de bloem en hoeveel meeldraden heeft ze? Op basis van al die informatie geeft de computer een score aan de waarschijnlijkheid dat beide een goede match zijn.

Voedselketens

Sarah Vanbesien: “In tijden van klimaatopwarming komen veel bloemen en insecten in een nieuwe omgeving terecht, waardoor het belangrijk is om correcte voorspellingen te maken. Zonder bestuiving zouden hele voedselketens ineen storten.”

De Eos-jury was lovend over het vernieuwende en zelfs verrassende karakter van de scriptie. “Sarah Vanbesien linkt wiskunde aan ecologie en komt zo tot concrete resultaten.” De jury koos haar werk uit ruim 128 inzendingen. Ook het publiek kon via een poll meebepalen wie de winnaar werd. Deze 1.500 stemmen telden voor een kwart mee in de totale beoordeling. Sarah wint een cheque van 1.000 euro en een artikel over haar werk in Eos.

Lees de scriptie van Sarah Vanbesien.