Gier gebruikt make-up

18 mei 2017 door DDC

Aasgieren kleuren zichzelf met modder, bijzonder gedrag dat voor het eerst bij vogels in het wild is gefilmd.

Bioloog Mathijs van Overveld bestudeert op het Canarische eiland Fuerteventura aasgieren. De aasgier is met uitsterven bedreigd. Op het Spaanse eiland leven er zo’n 300 exemplaren, die Van Overveld en zijn collega’s aan het Estación Biológica de Doñana nauwlettend observeren. Doordat de meeste dieren geringd zijn, zijn ze individueel herkenbaar.

De wetenschappers stelden vast dat sommige dieren die één van de voederplaatsen op het eiland bezochten opvallend gekleurde nek- en hoofdveren hadden, rood in plaats van wit. Geïntrigeerd door die waarneming presenteerden de wetenschappers de vogels twee kommen: één met rode modder, en één met gewoon water. Al gauw begon een wijfjesgier in de modder te krabben, om er vervolgens zorgvuldig haar hoofd-, nek- en bortsveren in te doppen. Op vijf uur tijd zagen de biologen achttien vogels zich op die manier ‘schminken’. Drie dieren deden dat zelfs twee keer.

‘Het is de eerste keer dat dit gedrag op beeld is vastgelegd’, zegt Van Overveld. ‘Het is wel al waargenomen bij de lammergier, maar vooral bij dieren in gevangenschap. In het wild zijn er slechts een handvol waarnemingen.'

Vraag is waarom de gieren dat doen. In het geval van de lammergier nemen biologen aan dat de vogels zo aangeven te weten waar er kostbaar water te vinden is. Maar op Fuerteventura zijn plassen genoeg, dus dat lijkt onwaarschijnlijk. Misschien beschermt de modder tegen ziekteverwekkers, maar dan is het vreemd dat niet meer dieren een modderbad nemen. Gekleurde veren lijken evenmin een privilege voor dominante dieren, want de wetenschappers vonden geen verband met de status van de vogels.

‘Lange tijd werd gedacht dat de kleur per ongeluk op de veren terecht komt’, zegt Van Overveld. ‘Wij hebben nu aangetoond dat het heel bewust gebeurt. We willen nu verder onderzoeken waarom.’