Groei toerisme en luchtvaart niet verzoenbaar met klimaatdoelen

16 november 2017 door DDC

Enkel een beperking van het aantal vluchten kan de uitstoot van het luchtverkeer voldoende beperken, blijkt uit Nederlands onderzoek. Betere technologie en hoge taksen op tickets en uitstoot volstaan niet.

Op de klimaattop in Parijs spraken regeringsleiders af de opwarming van de aarde tot twee graden Celcius te beperken. De groei van het toerisme, en in het bijzonder de toename van het luchtverkeer, bemoeilijkt die doelstelling. Volgens luchtvaart-expert Paul Peeters (TU Delft), zijn drastische ingrepen nodig.

Momenteel is toerisme goed voor zo’n vijf procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat aandeel stijgt

Als de huidige trend zich verderzet, vliegen we in 2100 negen keer zoveel als in 2015. Het aandeel van de luchtvaart in de CO2-uitstoot van de toeristische sector neemt toe van 50 procent in 2005 tot 75% in 2100.

Als we de opwarming tot twee graden willen beperken, dan moet volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de CO2-uitstoot tegen 2050 met 40 tot 70 procent afnemen ten opzichte van 2010.

Momenteel is toerisme goed voor zo’n vijf procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat aandeel stijgt. Aan de hand van computermodellen onderzocht Peeters wat er voor nodig om de uitstoot van de toeristische sector met zeventig procent te verminderen tegen 2050.

Tickettaks

Zelfs een combinatie van tickettaks van 200 procent, een koolstofbelasting van 1000 dollar per ton CO2, en een maximale inzet op betere technologie - zoals efficiëntere motoren - en biobrandstof volstaan volgens de berekeningen van Peeters niet om de uitstoot binnen de perken te houden.

Wat we wel nodig hebben, is een internationaal afgesproken limiet op het luchtverkeer, bijvoorbeeld door het aantal vluchten per luchthaven te beperken. Momenteel is de ICAO (International Civil Aviation Organisation) verantwoordelijk voor de emissiereductie van de luchtvaart. Die taak kunnen we volgens Peeters niet aan de ICAO overlaten omdat ze vooral de belangen van de sector behartigt. Overheden zouden zelf beleid moeten formuleren, en verantwoordelijk worden gesteld voor de uitstoot van internationale vluchten vanaf hun luchthavens.