Duurzaam vliegen is een illusie

In het kort

Volgens de luchtvaartsector kunnen we meer vliegen én minder uitstoten.

Wetenschappers betwijfelen dat.

Een rem op de groei en duurdere tickets lijken noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen.

We reizen meer, verder en vaker met het vliegtuig. Het is een utopie om die reishonger te verzoenen met een doeltreffend klimaatbeleid.

De impact van vliegen lijkt de laatste ‘ongemakkelijke waarheid’ in het klimaatdebat. Het is een bekende bron van CO2-uitstoot, steeds meer mensen doen het en toch spraken de onderhandelaars op de jongste klimaattop in Parijs niets concreets af. Zelfs notoire groene jongens hebben het er moeilijk mee. Je kan je huis isoleren, minder vlees eten en de trein nemen in plaats van de auto, maar een verre vliegreis kan je moeilijker vervangen of vergroenen.

De harde cijfers

De voorbije decennia is het internationaal verkeer explosief gegroeid. In 1950 waren er 25 miljoen internationale reizigers, in 2014 waren er 1,1 miljard. Iets meer dan de helft daarvan reist met het vliegtuig. In 1970 vlogen er 3.700 toestellen, vorig jaar een kleine 25.000.

Het einde is nog niet in zicht. Als de trend zich verderzet, verwacht de Wereldtoerisme-organisatie UNWTO 1,8 miljard internationale reizigers in 2030 en meer dan 3 miljard in 2050. We reizen bovendien steeds verder. Sinds 2000 nam de gemiddelde lengte van een vlucht met de helft toe.

Als je er de emissiereducties naast legt die volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) broodnodig zijn, dan besef je dat dit geen geruststellende evolutie is. Willen we de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius beperken, dan moet de CO2-uitstoot tegen 2050 met 40 tot 70 procent afnemen tegenover 2010.

De toeristische sector is goed voor ruim 5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. De luchtvaart voor 2 tot 3 procent. Dat aandeel stijgt omdat we meer reizen en vliegen, en omdat de uitstoot in andere sectoren omlaag gaat. Als het zo verder gaat, stijgt de uitstoot als gevolg van toerisme volgens berekeningen van de UNWTO en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) tegen 2035 met 135 procent tegenover 2005.

Enkele jaren geleden becijferden wetenschappers in het vakblad WIREs Climate Change dat de uitstoot van de toeristische sector tegen 2060 het koolstofbudget van de hele wereldeconomie overtreft. Hun conclusies: er bestaat geen geloofwaardig plan om de uitstoot van onze reishonger te beperken. De groene groei van het toerisme is een paradox. Dat probleem is onterecht onderbelicht gebleven.