Grootschalig onderzoek bevestigt: insecten doen het slecht (en wij zijn de oorzaak)

Zowel de hoeveelheid als de diversiteit van insecten neemt af in West-Europa. Dat besluiten wetenschappers die 82 eerder gepubliceerde studies over loopkevers en vlinders vergeleken. Menselijke activiteiten, landbouw, verstedelijking en klimaatverandering zijn de drijvende kracht achter het verlies.

De geraadpleegde studies komen uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ze keken naar de oorzaken van veranderingen in verschillende Centraal- en West-Europese populaties van twee belangrijke groepen insecten, Carabidae (loopkevers) en Lepidoptera (inclusief motten en vlinders). Sommige studies richtten zich op de ene of de andere groep en sommige op beide. Alle studies bevatten gegevens over populatiemonitoring over een periode van minstens 6 jaar en richtten zich op agrarische landschappen, waarvan de meeste zich in het VK, Duitsland en Nederland bevonden.

Hoewel sommige insectensoorten er op vooruit gaan, bijvoorbeeld dankzij verminderde concurrentie met andere soorten of beschermingsmaatregelen, is de globale trend duidelijk negatief. De achteruitgang is vooral het gevolg van menselijke activiteiten zoals landbouwactiviteiten, verstedelijking en klimaatverandering. De meeste van deze factoren hebben geen directe invloed op insecten, maar beïnvloeden hun leefomgeving.

Deze bevindingen zouden kunnen helpen bij inspanningen om menselijke activiteiten zodanig te veranderen dat de natuur minder wordt verstoord terwijl toch aan de behoeften van de mens wordt voldaan. De auteurs merken ook op dat hun analyse aantoont dat 

De wetenschappers publiceren hun bevindingen in het tijdschrift PLOS ONE. Ze roepen op om toekomstig onderzoek meer te richten op de mogelijke oorzaken van veranderingen in insectenpopulaties, naast het monitoren van de populatietrends zelf. Die inzichten zijn nodig om de juiste herstelmaatregelen te nemen.