Haaien beter beschermd

11 maart 2013 door Eos-redactie

Handel in vijf ernstig bedreigde haaiensoorten wordt strenger gereguleerd.

Handel in vijf ernstig bedreigde haaiensoorten wordt strenger gereguleerd.

Op de bijeenkomst van CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) in Bangkok hebben de deelnemende landen - waaronder ook België - beslist om vijf ernstig bedreigde haaiensoorten beter te beschermen.

De Oceanische witpunthaai, drie soorten hamerhaaien en de haringhaai worden toegevoegd aan de lijst met diersoorten die enkel onder strenge voorwaarden mogen worden verhandeld, althans dat is de verwachting, want de zopas genomen beslissing moet later deze week nog worden geofficialiseerd.

Ruim twee derden van de deelnemers stemden voor de betere bescherming. Onder meer China en IJsland stemden tegen. Natuurbehoudsverenigingen reageerden alvast positief. 'Veel landen beginnen zich te realiseren dat een betere bescherming inkomsten uit toerisme veiligstelt', vertelde Colman O'Criodain van WWF aan BBC. Ook Natuurpunt reageert verheugd op het nieuws. 'De buit is nog niet binnen, maar we zijn alvast blij met het voorlopige resultaat', zegt Frederik Mollen van Natuurpunt.

De haringhaai komt ook in de Noordzee voor. Natuurpunt had al voor de top opgeroepen om de 'Vlaamse haai' beter te beschermen. 'In onze Noordzee leven een twintigtal soorten haaien en roggen', zegt Mollen. Door de intensieve visserij hangt het voortbestaan van meer dan een kwart van deze soorten aan een zijden draadje. Voor de haringhaai geldt sinds 2010 al een Europees vangstverbod, maar niet EU-lidstaten zoals Noorwegen en IJsland blijven jacht maken op de resterende exemplaren. Door de lucratieve export belanden ze zo nog steeds op de markt, ook in Vlaanderen. Door de opname van de soort op Appendix II van CITES, wordt dit achterpoortje gesloten.'

Overbevissing, en dan vooral de honger naar haaienvinnen, bedreigt haaien wereldwijd. Eerder deze maand becijferden Canadese en Amerikaanse wetenschappers dat tussen 2000 en 2010 jaarlijks zo'n 100 miljoen haaien worden gedood. (ddc)