Jacht decimeert dieren in regenwoud

14 april 2017 door DDC

Zoogdieren en vogels zijn in tropische gebieden waar wordt gejaagd 83 en 58 procent minder talrijk.

Jacht bedreigt dieren in de tropen. Een internationaal team wetenschappers heeft die impact in het vakblad Science voor het eerst op grote schaal gekwantificeerd.

De onderzoekers combineerden de gegevens van 176 studies, samen goed voor data over de verspreiding van 97 vogelsoorten en 254 zoogdiersoorten in Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Ze gebruikten de gegevens om verschillen in aantallen te bepalen tussen gebieden waar wel en niet wordt gejaagd.

Dat leverde een duidelijk verband op: zoogdier- en vogelpopulaties zijn in gebieden waar wordt gejaagd respectievelijk 82 en 53 procent kleiner. De wetenschappers vonden ook een duidelijke link tussen populatiegrootte en de afstand tot wegen, dorpen en markten. Voor vogels was een impact merkbaar tot op 7 kilometer, voor zoogdieren tot op 40 kilometer. ‘Zoogdieren zijn meer gegeerd omdat ze vaak groter zijn en meer voedsel opleveren’, zegt Ana Benitez-Lopez (Universiteit Nijmegen) die het onderzoek leidde. ‘Daardoor zijn ze een langere tocht waard. Hoe groter het dier, hoe verder een jager bereid is ervoor te lopen.’

Door de aanleg van wegen voor houtkap en oprukkende bewoning, zijn ooit geïsoleerde gebieden steeds beter toegankelijk, ook voor jagers. Daardoor is in sommige gebieden vrijwel geen wild meer te vinden, een fenomeen dat bekend staat als het ‘empty forest syndrome’.
Uit het onderzoek blijkt dat jacht met commerciële motieven een grotere impact heeft dan jacht voor eigen consumptie, vooral in gebieden die goed bereikbaar zijn vanuit grote steden, waar wild kan worden verhandeld.

Natuurreservaten blijken onvoldoende bescherming te bieden. Hoewel de aantallen vogels en zoogdieren er hoger liggen, vonden de wetenschappers toch een negatieve impact van de jacht. ‘Dat is wellicht de wijten aan illegale jacht door mensen die rond de reservaten wonen’, zegt Benitez-Lopez.

Volgens de onderzoekers is er nood aan meer en beter beschermde gebieden, en moeten er meer inspanningen worden gedaan om alternatieve inkomstenbronnen te vinden voor gemeenschappen die afhankelijk zijn van de jacht.