'Laat spinnen in je huis leven'

Hoewel het vaak een hopeloze opdracht lijkt, probeert spinnenexpert Koen Van Keer mensen te overtuigen om spinnen in hun huis te laten leven. ‘Je hoeft ze niet te vrezen, ze houden zichzelf in evenwicht en ze verlossen je huis van insecten die wel schadelijk kunnen zijn.'

September staat bekend als spinnenmaand. Dat betekent niet dat er nu meer spinnen zijn. 'De mannetjes van enkele grote soorten zijn in de herfst gewoon actiever op zoek naar vrouwtjes’, zegt Koen Van Keer. 'Zij verlaten hun verblijfplaats om een vrouwtje te zoeken, en komen zo weleens in het bad of de gootsteen terecht.'

'Het is ethisch heel discutabel om een spin te doden gewoon omdat je er bang voor bent' Koen Van Keer

Je kunt een twintigtal ‘huisgebonden’ spinnensoorten tegenkomen. 'De belangrijkste groep zijn de huisspinnen, zoals de grote huisspin, de gewone huisspin en de grijze huisspin. Een tweede groep is die van de trilspinnen. Ze worden vaak verward met een hooiwagen, die geen echte spin is en ook geen web maakt. En dan zijn er nog de kogelspinnen (steatoda), kleinere en minder giftige verwanten van de zwarte weduwe. Daarnaast kun je springspinnen, de getijgerde lijmspuiter en allerlei minuscule beestjes aantreffen.

De meeste spinnen zien we nooit, hoewel ze er wel zijn. Koen Van Keer: ‘Ze komen ‘s nachts tevoorschijn om op muggen en vliegen te jagen. Wanneer jij aan de ontbijttafel plaatsneemt, zitten zij al terug in hun schuilplaats.'

Van Keer heeft zeker begrip voor spinnenangst. ‘Arachnofobie is universeel. Je vindt het terug in alle culturen. De reactie op die angst is wel aangeleerd. Je kunt je er dus ook tegen verzetten. Het klopt dat bijna alle spinnen giftig zijn, maar ze zijn dat alleen voor hun prooien. Ze zijn er niet op uit om je te bijten. Integendeel, ze vermijden de mens liever. Wij zijn veel gevaarlijker voor hen dan zij voor ons. Spinnenbeten zijn daardoor uiterst zeldzaam. Het gif van soorten die in onze contreien leven is bovendien te zwak om ons iets te maken. In België bestaan er niet eens veel soorten met tanden die sterk of lang genoeg zijn om door onze huid te bijten.’

Van Keer noemt het ethisch heel discutabel om een dier te doden gewoon omdat je er bang voor bent. 'Je kunt spinnen ook vangen en buitenzetten. Maar eigenlijk is het verstandiger om ze te laten zitten. Spinnen zijn de enige roofdieren in huis die ons helpen bij het bestrijden van insecten die wel schadelijk kunnen zijn voor ons. Je hoeft ook geen plaag te vrezen omdat je een spin ziet lopen. Ze houden zichzelf in evenwicht. Als er onvoldoende voedsel is, dan sterft het merendeel van de honger of eten ze elkaar op.’