Meer CO2, minder wolken

06 september 2012 door Eos-redactie

Door de stijgende concentraties koolstofdioxide in de atmosfeer gaan planten minder water verdampen.

Door de stijgende concentraties koolstofdioxide in de atmosfeer gaan planten minder water verdampen. Daardoor ontstaan minder wolken, hebben wetenschappers van Wageningen Universiteit en het Max Planck Instituut ontdekt.

Planten verdampen water langs minuscule poriën in hun bladeren, de huidmondjes of stomata. Als het CO2-gehalte in de lucht stijgt, sluiten die zich. Dat heeft boven een bosgebied, met miljarden sluitende huidmondjes, tot gevolg dat de overdag opstijgende lucht minder vocht bevat en er zich minder wolken vormen.

Een bijkomend gevolg is dat de aarde en de atmosfeer extra opwarmen. In afwezigheid van wolken die het zonlicht terugkaatsen, bereikt meer zonnestraling het aardoppervlak.

Om de invloed van een stijgend CO2-gehalte op wolkenvorming in gematigde streken te bestuderen, gebruikten de wetenschappers een computermodel dat rekening houdt met de rol van de bodem, water, de atmosfeer en plantengroei.

In het model stopten ze drie scenario's: een verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer tot 750 ppm, een wereldwijde temperatuurstijging met twee graden Celsius en een combinatie van beide veranderingen, zoals het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) verwacht tegen 2100.

Enkel de stijging van het CO2-gehalte bleek voor een extra opwarming te zorgen. Hoewel het derde scenario doet vermoeden dat planten sneller groeien en de atmosfeer meer water bevat - warme lucht kan meer water bevatten - bleek de verdamping met 15 procent te dalen, met minder wolkenvorming tot gevolg. (ddc)