Natuur & Milieu

Methaan doet leven

Wat zuurstof voor ons is, is methaangas voor vele andere diersoorten.

 

Wij gebruiken methaangas voornamelijk als brandstof om onze huizen te verwarmen, om te koken en om met de auto te rijden (voor diegenen met een aardgasauto). Maar we drijven er niet ons lichaam mee aan, daar hebben we immers zuurstof voor. Toch zijn er heel wat organismen op aarde die – uit noodzaak, wegens een gebrek aan zuurstof – methaan ademen. En volgens een nieuwe studie van een team van Chinese en Duitse onderzoekerszijn dat er veel meer dan tot nu werd gedacht.

Om methaangas te kunnen ademen en verwerken, heb je een specifiek enzym nodig dat de molecule CH4in stukjes hakt. Van verschillende soorten eencellige organismen is al bekend dat ze dit enzym bezitten en er methaangas mee kunnen metaboliseren. De onderzoekers hebben echter ontdekt dat het enzym (of beter: de DNA-code erachter) veel vaker voorkomt in genoomdatabases dan de huidige lijsten van methaanademende bacteriën doen vermoeden. Zo blijkt het microbiologische mechanisme ook veelvuldig aanwezig in zogenaamde archaeabacteriën, waarvan de cellulaire machinerie veel meer op die van eukaryoten (oa. dierlijke cellen) lijkt dan op die van bacteriën.

"Er zijn niet alleen meer organismen die methaangas ademen, ook de populatie archaeabacteriën en gewone bacteriën die methaangas produceren, blijkt veel groter dan gedacht"

Bovendien zijn er niet alleen (veel) meer organismen die methaangas ademen, de populatie archaeabacteriën en gewone bacteriën die methaangas produceren, blijkt eveneens veel groter dan gedacht.

Methaanademende en –verwerkende organismen leven meestal op plekken met extreme omstandigheden, zoals bij hydrothermale bronnen op de oceaanbodem.