Microplastics richten ook schade aan op land

In grote hoeveelheden veroorzaken microplastics niet enkel problemen in oceanen, maar ook op het land. De kleine plastic deeltjes worden door aardwormen over het grondoppervlak verspreid. 

Voor het eerst is bewezen dat microplastics ook een negatief effect hebben op het ecosysteem op land. Dat blijkt uit onderzoek van de leerstoelgroep bodemfysica en landbeheer van de Wageningen Universiteit. Het negatief effect op het ecosysteem in water werd al langer onderzocht.

Aardwormen verspreiden microplastics

Microplastics zijn kleine deeltjes afval die voor het blote oog vaak niet zichtbaar zijn. Het is afval, depositie en sludge (afval van olie) dat via rioolwater in de grond terechtkomt. In grote concentraties hebben ze een rechtstreeks negatief effect op aardwormen. Deze eten het afval op en poepen het daarna uit. Op die manier verspreiden ze de microplastics. Vermoedelijk komen de deeltjes zelfs in ons grondwater terecht.

Verder maakt het experiment duidelijk dat de aardwormen die aan grote hoeveelheden microplastics werden blootgesteld minder snel groeiden en minder diepe tunnels graven.

De onderzoekers pleiten voor verder onderzoek naar de ecologische effecten van de kleine plastic deeltjes op de fauna en flora op het land. Het is belangrijk om zulke mechanismes bloot te leggen omdat ze ook een invloed kunnen hebben op organismen hoger in de voedselketen.