Nonnetje wint pleit op vierde Grote Schelpenteldag

1.100 mensen telden afgelopen weekend samen 40.000 schelpen tijdens de Grote Schelpenteldag. Het Nonnetje was goed voor bijna 30 procent van alle gevonden schelpen, gevolgd door Halfgeknotte strandschelp (23%) en Kokkel (19%). Twee derde van alle gevonden Nonnetjes werd als ‘doublet’ aangetroffen. Dat wijst op een recente sterfte, mogelijk onder invloed van de stormcondities de voorbije weken.

In het kader van LifeWatch vond vorig weekend de vierde editie plaats van de Grote Schelpenteldag. Tevens konden lagere scholen in de week voorafgaand aan het telweekend voor het eerst hun steentje bijdragen, onder begeleiding van een gids. 

In totaal deden 1.100 mensen mee. Samen telden en identificeerden ze - coronaproof - 40.000 schelpen, de op een na hoogste score sinds de start van het initiatief.

Van de in totaal 47 vastgestelde soorten bleek het Nonnetje voor het eerst het talrijkst, met 29% van alle gevonden schelpen. De rest van de top 6 bleef ongewijzigd met Halfgeknotte strandschelp (23%), Kokkel (19%), Mossel (10%), Zaagje (4%) en Amerikaanse zwaardschede (3%).

Nonnetjes.

Doubletjes

Opvallend waren de vele vers aangespoelde Nonnetjes waarvan de schelphelften nog samenhingen als doubletjes (“portemonneetjes” in de volksmond). Dit wijst op het recent afsterven en aanspoelen vanuit de ondiepe kustwateren, het leefgebied van de soort. Het massaal stranden van deze Nonnetjes is mogelijk te koppelen aan de ruige weerscondities van de voorbije weken. Ook van de Tapijtschelp (70%), de Mossel (63%) en de Amerikaanse zwaardschede (57%) was het percentage dubbele – lees ‘verse’ – schelpen hoog. 

Dit staat in schril contrast met Halfgeknotte strandschelp en Kokkel, die slechts in 2% van alle gevonden exemplaren voorkwamen als doublet. Dit komt omdat de op onze stranden gevonden schelpen van deze twee soorten voornamelijk fossiel zijn, en als getuigen van een ver verleden al lang in twee schelphelften zijn uiteengevallen.

De Grote Schelpenteldag is burgerwetenschapsinitiatief en wordt georganiseerd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Eos, Natuurpunt, de Provincie West-Vlaanderen, de Strandwerkgroep, Kusterfgoed en de tien kustgemeenten.