Jan Seys

Jan Seys deelt als VLIZ-woordvoerder zijn passie voor het zeeonderzoek met onder andere ‘zilte’ burgerwetenschapsinitiatieven als SeaWatch-B en De Grote Schelpenteldag.

Meest behandelde onderwerpen: