Oproep: betrek ook de allerkleinste organismen in klimaatonderzoek

Terwijl micro-organismen een grote rol spelen in ecosystemen, worden ze nog te weinig betrokken in onderzoek naar klimaatverandering. Daar moet verandering in komen, schrijven meer dan dertig microbiologen in Nature Reviews Microbiology.

De microbiologen roepen op om de “onzichtbare meerderheid” niet langer te negeren. Daarmee doelen ze op een verzameling van zeer kleine organismen die samen een groot deel van een ecosysteem vormen. Experts schatten bijvoorbeeld dat 90 procent van de totale biomassa van oceanen bestaat uit micro-organismen. Ze zijn zo belangrijk omdat ze de onderste laag van de voedselketen vormen en daarom direct en indirect dieren en planten in het ecosysteem van voedsel voorzien.

"Micro-organismen zijn zo belangrijk omdat ze de onderste laag van de voedselketen vormen en daarom direct en indirect dieren en planten in het ecosysteem van voedsel voorzien"

Die organismen kunnen klimaatverandering beïnvloeden en worden daar zelf ook door beïnvloed, wat ernstige gevolgen kan hebben voor het ecosysteem waar ze deel van uit maken. Toch besteden klimaatwetenschappers tot nu toe maar weinig aandacht aan de allerkleinste levensvormen op aarde.

In het artikel noemen de biologen een aantal voorbeelden van de wisselwerking tussen klimaat en micro-organismen: ijsalgen leven bijvoorbeeld op zee-ijs, maar hun habitat komt in gevaar wanneer het ijs smelt als gevolg van de opwarming van de aarde. Fytoplankton in water neemt net zoals planten COop en is daarom een belangrijke factor in de koolstofkringloop. Op land gaat het vooral om organismen die broeikasgassen zoals methaan en lachgas uitstoten. Ook waarschuwen ze voor een hoger risico op ziektes, omdat ziekteverwekkers zich door klimaatverandering beter kunnen voorplanten en zich verder zullen verspreiden.

De wetenschappers willen dat het belang van microbiologie bij klimaatverandering breder erkend wordt en hopen dat zowel klimaatwetenschappers als beleidsmakers meer aandacht aan dit onderwerp zullen besteden.