Pesticiden té doeltreffend

20 juni 2013 door Eos-redactie

Pesticiden kunnen de biodiversiteit van ongewervelden in plaatselijke rivieren halveren.

Uit twee onafhankelijke studies in de vakbladen Proceedings of the National Academy of Sciences en The Journal of Applied Ecology blijkt dat diverse water- en bodeminsectensoorten verdwijnen door hoge – maar legale – pesticidenconcentraties in hun leefgebieden.

De onderzoekers van de eerste studie vergeleken riviertjes die sterk met pesticiden waren vervuild met zuivere waterbiotopen: 23 in Duitsland, 16 in Frankrijk en 24 in Australië. In Europa bleek sterk gecontamineerd water 42 procent minder insectensoorten te bevatten dan schone rivieren. In Australië bevatten de stromen met de hoogste pesticidenconcentraties 27 procent minder soorten dan de niet-vervuilde.

De onderzoekers vonden ook dat de daling in biodiversiteit vooral te wijten is aan het verdwijnen van bepaalde groepen die gevoelig zijn voor pesticiden, zoals libellen, steen- en eendagsvliegen. Het zijn belangrijke schakels in de voedselketen van vissen en vogels.

Ook in de bodem gaan insectenpopulaties er sterk op achteruit door pesticiden. Dat is de conclusie van de tweede studie. Sommige pesticiden, zoals neonicotinoïden, blijven vaak nog een aantal jaar aanwezig in de bodem voor ze hun werking verliezen. Dat betekent dat ze blijven ‘bestrijden’ zelfs als dat voor de gewassen niet meer nodig is. En dat is dus slecht nieuws voor allerlei ongewervelden die daar leven, zoals bijen en aardwormen. Europa heeft recent drie vaakgebruikte neonicotinoiden verboden voor een periode van drie jaar omdat ze bijensterfte zouden veroorzaken.

Volgens de onderzoeker van het Helmholtz Centre for Environmental Research in Leipzig beschermen de huidige toegestane pesticide-niveaus de biodiversiteit van waterinsecten onvoldoende. Pesticiden worden ook op de markt toegelaten op basis van experimenteel werk in het lab en in kunstmatige milieus. De bestaande modellen zouden in het veld, in werkelijke omstandigheden, moeten worden getest, aldus de onderzoekers in een persbericht. (il)