Nina Palmeroni

Nina Palmeroni

Nina Palmeroni rondde haar studies in de Klinische – en Gezondheidspsychologiedeze aan de KU Leuven af in 2017 na haar stage te hebben gelopen in het Psychiatrisch Ziekenhuis Alexianen Zorggroep Tienen. De ervaringen die ze daar opdeed, wekten nieuwsgierigheid op over de rol van identiteit en het lichaam in verschillende probleemgedragingen. Bijgevolg startte ze een doctoraat onder leiding van Prof. Koen Luyckx waarin ze haar interesses in het onderzoek en het klinische veld kon integreren. In haar onderzoek probeert ze een beeld te krijgen over de vorming van identiteit, lichaamsbeeld en probleemgedragingen doorheen de adolescentie en opkomende volwassenheid.