Nina Steenberghs

Nina Steenberghs

Nina Steenberghs volgde de lerarenopleiding secundair onderwijs voor de vakken Frans en wiskunde waarna ze schakelde naar pedagogische wetenschappen optie onderwijs- en opleidingskunde. In 2019 studeerde ze af en begon ze aan haar doctoraat bij Professor Karine Verschueren. Haar doctoraat maakt deel uit van het Talent-project, een grootschalig interuniversitair project van KU Leuven, UGent en UAntwerpen. Het project onderzoekt de schoolse en sociale aanpassing van cognitief begaafde leerlingen. Haar onderzoek focust zich op de sociale relaties in de klas, met name de relaties met leerkrachten en leeftijdsgenoten, en hun impact op de schoolse betrokkenheid van cognitief begaafde leerlingen.

Meest behandelde onderwerpen: