Nina Vanhoutte

Nina Vanhoutte

Nina Vanhoutte is doctoraatsonderzoeker aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent, binnen de vakgroep Letterkunde. In haar multidisciplinair onderzoek focust ze op Griekse poëzie uit de Byzantijnse periode, zowel vanuit een filologische als een letterkundige hoek.

Meest behandelde onderwerpen: