Psyche & Brein

Beeldig brein

Het brein is niet alleen interessant, maar ook mooi. Dat wil de wedstrijd Art of Neuroscience van het Nederlands Herseninstituut in de verf zetten.

Dit is een artikel van:
Eos Psyche&Brein

Foto boven: Sean Cavanagh (University College Londen) is met dit beeld de winnaar van Art of Neuroscience. Het beeld toont hoe individuele hersencellen in de prefrontale cortex van proefdieren reageren op prikkels die een beloning voorspellen, terwijl de dieren eenvoudige beslissingen nemen. Elke lijn staat voor één hersencel. Stabielere neuronen (bovenaan) reageren sterker op de prikkels. Cavanagh liet zich voor dit beeld inspireren door de cover van Unknown Pleasures (1979), het debuutalbum van Joy Division.

 

Foto boven: Still uit de choreografie Point of Change van Daniel Barkan. Eervolle vermelding.  Door hun bewegingen maken de dansers met touw een brein. Dat 'brein' beïnvloedt op zijn beurt de bewegingen van de dansers. Bedoeling is dat de voorstelling elke keer anders wordt, wat verwijst naar de plasticiteit en creativiteit van het brein. De muziek is gebaseerd op een sessie met neurofeedback - als het geluid van een brein dat verandert.

Foto boven: Fluorescerende verf geeft een individuele purkinjecel een gouden gloed. Purkinjecellen zijn zenuwcellen in de schors van de kleine hersenen met honderden dendrieten (uitlopers). De achtergrondkleuren tonen de textuur van het weefsel rond de cel. Dana Simmons (University of Chicago) gebruikte dit beeld om de calciumstromen te bestuderen die door de dendritische spines lopen in muizen met autisme. Eervolle vermelding.

Foto boven: Dit is een 3D-beeld van een axon van een rat. Dat is een uitloper van een neuron die impulsen geleidt. Het roodgekleurde stuk is het ‘axon initieel segment’. Daar worden elektrische impulsen opgewekt. Het beeld levert Mustafa Hamada (Nederlands Herseninstituut) een eervolle vermelding op.

Foto boven: Root and Branch Brain, waterverf op papier. Eervolle vermelding. Kunstenaar Michele Banks maakt waterverfschilderijen geïnspireerd op hersenplakjes. Haar werk doet nadenken over de aard van cognitie en emotie.