Dit zijn de belangrijkste redenen voor een relatiebreuk

Wetenschappers ondervroegen zo’n tweeduizend Britten, een representatief staal van de bevolking. Dit zijn volgens hen de zeven grootste breekpunten voor een relatie.

1. Uit elkaar groeien

Ruim een derde van de ondervraagde mannen en vrouwen geeft ‘uit elkaar groeien’ als een belangrijke reden voor de relatiebreuk. Deze reden hangt wat samen met ‘verschillende interesses’ (zie 5). ‘Mannen en vrouwen hebben hoge verwachtingen van een relatie’, schrijven de onderzoekers. Misschien wat te hoog?

2. Ruzie

‘Communicatieproblemen en een verslechtering van de kwaliteit van de relatie worden vaak genoemd’, meent Kirsten Gravningen, die meewerkte aan het onderzoek. ‘Relatietherapie moet misschien meer focussen op betere communicatieve vaardigheden en het beter omgaan met conflicten. Ook het onderwijs mag best meer aandacht besteden aan communicatie in relaties. Eerder onderzoek wees al uit dat jonge mensen daar nood aan hebben – het moet niet beperkt blijven tot de fysieke aspecten van seks.’

3. Ontrouw

Vooral vrouwen (24%) vermelden ontrouw (tegenover 18% van de mannen).

4. Gebrek aan respect en appreciatie

Ook dit is iets waar vooral vrouwen last van hebben (25% tegenover 17% van de mannen). ‘Partners willen zichzelf ontplooien binnen hun relatie en ze aanvaarden steeds minder dat die relatie emotioneel en persoonlijk onbevredigend is’, klinkt het in de paper in het vakblad Plos One.

5. Verschillende interesses

Dit probleem speelt zowel bij mannen als vrouwen: een op de zeven van hen geeft dit aan als een van de redenen om uit elkaar te gaan.

6. Een slechte verdeling van huishoudelijk werk

Vooral vrouwen (14%) geven deze reden op voor het beëindigen van de relatie. Getrouwde mannen blijken overigens minder geneigd tot huishoudelijke taken dan mannen die samenwonen.

Een op de zes vrouwen geeft deze reden op voor de relatiebreuk. Partnergeweld komt, ook in België, vaak voor. Uit enquêtes komt naar voren dat een op de zeven vrouwen in België het afgelopen jaar te maken heeft gehad met verbaal geweld of intimidatie of geslagen of verkracht is door haar partner of ex-partner.

7. Partnergeweld