‘Gaan we terug naar de diplomafetisj?’

Minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) reageert op het gebruik van loopbaancheques voor kwakzalverij.

Loopbaanadvies op basis van schedelleer en gezichtsanalyse, terugbetaald door de overheid bovendien. Onderzoek van Eos  toonde aan hoe het bedrijf TalentTester carrière-advies geeft op basis van ‘karakterkunde’, door wetenschappers bestempeld als ‘kwakzalverij’. Bovendien kan je door gebruik te maken van loopbaancheques dat advies laten terugbetalen door de overheid. Bevoegd minister Philippe Muyters reageerde gisteren op enkele parlementaire vragen over de zaak. Bij die reactie willen we graag enkele kanttekeningen plaatsen.

De minister voert aan dat TalentTester zelf geen erkend loopbaancentrum is, maar ‘partner’ van een erkend loopbaancentrum. In het Eos-artikel staat niet dat TalentTester zelf erkend is, enkel dat je er met loopbaancheques terecht kan. Gevraagd naar hoe dat kan, liet de VDAB ons tijdens het onderzoek voor het artikel het volgende weten: ‘Dat is in principe toegestaan. We zien dat als onderaanneming. Het loopbaancentrum moet dan wel aantonen dat er een contract bestaat tussenbeide. De onderaanneming dient aan dezelfde voorwaarden te voldoen. Ze worden dus ook in onze monitoring meegenomen.’

De essentie is dus dat TalentTester, met zijn dubieuze methode, is gecontroleerd en goed bevonden. Bovendien is het opmerkelijk dat een centrum dat met een bedrijf als TalentTester in zee gaat, erkend wordt. ‘Als je een goed en betrouwbaar centrum bent, dan neem je geen charlatans als partner’, merkte Vlaams Parlementslid Ann Brusseel (Open Vld) op.

Geen belastinggeld?

Verder verklaart de minister dat er ‘geen belastinggeld naar TalentTester gaat’. Tegelijk klinkt het dat het bedrijf wel degelijk voor zijn diensten wordt vergoed door het loopbaancentrum waarmee het samenwerkt – en waar je ook met loopbaancheques kan betalen. Hoe dat te rijmen valt, is niet geheel duidelijk. Bovendien staat de loopbaancheque tussen de betalingsopties op de website van TalentTester.

De minister stipt aan dat we voor het artikel geen gebruik hebben gemaakt van een loopbaancheque – en dus geen belastinggeld hebben verspild. Dat klopt, maar we hebben vooraf wel gepolst of dat zou kunnen. Reactie van TalentTester: ‘Loopbaancheques dien je bij VDAB aan te kopen. Van zodra je deze hebt kan je onze test aankopen in onze webshop en me via mail jouw loopbaancheque doormailen.’ Geen sprake van de door de minister aangehaalde doorverwijzing naar de partner of uitgebreidere begeleiding.

Diplomafetisj

Verschillende parlementsleden vroegen om strengere kwaliteitseisen voor loopbaancoaches. Minister Muyters heeft daar oren naar, maar wil die niet ‘vasthaken aan diploma’s’.  ‘De vraag is wie de juiste kwaliteitseisen kan geven. Gaan we terug naar de diplomafetisj?’ De minister zegt open te staan voor goede voorstellen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Misschien is  het weren van schedel- en gelaatkundigen een goede eerste stap.