Geluk en depressie zitten in hetzelfde gen

22 juli 2016 door Eos-redactie

De genen zijn niet direct verantwoordelijk, maar maken ons gevoeliger voor omgevingsfactoren.

De genen die aan de basis liggen van depressie, zijn dezelfde als voor tevredenheid. Volgens psychologen zijn de genen niet direct verantwoordelijk, maar maken ze ons gevoeliger voor omgevingsfactoren.

De onderzoekers geloven dat er een sterke link is tussen deze genen en cognitieve neigingen. Psychologen spreken van een cognitieve neiging als mensen gebeurtenissen door een bepaalde filter interpreteren. Chris Beevers aan de universiteit van Austin gaat uit van een sterke link tussen cognitieve neigingen en genetica. “Er is veel onderzoek naar genen en cognitieve neigingen apart, maar wij geloven dat het beter is de twee onderwerpen samen te brengen,” aldus Beevers.

Volgens de twee psychologen achter het onderzoek lopen mensen die de genen hebben en opgroeien in een negatieve omgeving meer risico. Zij die opgroeien in een ondersteunende omgeving hebben er dan weer baat bij. “Wij gaan ervan uit dat geen enkel gen direct verantwoordelijk is voor mentale problemen”, verklaarde Elaine Fox, psycholoog aan de universiteit van Oxford. “Maar we denken wel dat sommige genen de ontwikkeling van cognitieve neigingen waarschijnlijker maken.”

Fox werkt momenteel aan haar eigen project, dat ze CogBIAS project heeft gedoopt. Daarmee hoopt ze meer inzicht te krijgen in hoe omgevingsfactoren en genen samengaan. Ze wil met behulp van het onderzoek de weerbaarheid van kwetsbare patiënten verbeteren. (mvg)