Hersenstimulatie laat blinden ‘zien’

Blinden en slechtzienden opnieuw laten zien, het is een droom van veel onderzoekers. Amerikaanse hersenwetenschappers zijn alvast een stap dichter bij dit doel.

Blindheid kan veel oorzaken hebben. Sommigen worden ermee geboren, anderen zien steeds slechter naarmate ze ouder worden, of er is een defect in het visueel systeem: het oog, het netvlies, de optische zenuw,… Zolang er geen schade is aan de primaire visuele cortex, het deel van het brein dat instaat voor zicht, geeft recent onderzoek hoop voor een verbeterd gezichtsvermogen.

Een onderzoeksteam aan de Baylor College of Medicine in Houston ontwikkelde een manier om blinde patiënten een deel van hun zicht terug te geven. Door visuele informatie rechtstreeks te projecteren op de visuele cortex in het brein, konden patiënten vormen en contouren onderscheiden. Een handvol electroden werd geïmplanteerd in de hersenen van twee blinde en twee ziende proefpersonen. Elektrische stimulatie van de visuele hersenschors zorgde ervoor dat de patiënten letters konden herkennen. 

Hoewel ze er in het verleden ook al mee experimenteerden, waren vorige pogingen minder succesvol. Dat komt omdat er toen verschillende electroden tegelijkertijd werden gestimuleerd. Patiënten konden hierdoor wel licht waarnemen, maar geen specifieke vormen. Nu pakten de onderzoekers het anders aan: in plaats van volledige vormen in één keer te projecteren, werkten ze met geleidelijke contouren. “Net zoals je een letter tekent op iemands handpalm”, zegt hoofdonderzoeker Michael Beauchamp. 

Dit is nog maar de eerste stap: in een volgend stadium willen de onderzoekers, in samenwerking met neuro-ingenieurs, veel meer (lees: duizenden) electroden implanteren in de visuele cortex. Zo hopen ze dat blinde mensen in de toekomst nog preciezere visuele informatie kunnen waarnemen en steeds beter kunnen zien. 

Het onderzoek werd gepubliceerd in Cell.