Video

Hoe kunnen wormen ons iets leren over hersenen en gedrag?

Serotonine en dopamine zijn bekende voorbeelden van chemische stofjes die ons gedrag beïnvloeden. Daarnaast zijn er nog een heleboel andere stofjes in onze hersenen waar we eigenlijk niet zoveel over weten. Neurobioloog Jan Watteyne onderzoekt hoe deze stofjes werken aan de hand van de worm C. elegans.