Maakt gamen kinderen slimmer?

Bij kinderen die relatief veel gamen neemt het IQ gemiddeld meer toe dan bij andere kinderen, stelden Zweedse onderzoekers vast. Hoe zit dat?

Waar komt dit nieuws vandaan?

Steeds meer kinderen spenderen hun vrije tijd online: ze zitten op sociale media, gamen of bekijken video’s. Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar bedraagt de schermtijd gemiddeld 4 tot 6 uur per dag. De bezorgdheid over de impact op hun hersenontwikkeling is groot, vooral bij ouders. Er zijn al heel wat studies gevoerd over de voor- en nadelen, met wisselende resultaten.

Zweedse onderzoekers verzamelden gegevens van bijna 10.000 kinderen van 9 en 10 jaar oud, van wie volgende zaken bekend waren:

  • hun resultaten op 5 cognitieve opdrachten;
  • hun socio-economische achtergrond;
  • hoeveel tijd ze spendeerden aan 3 online bezigheden: filmpjes bekijken, gamen en sociale media.

Bij dezelfde groep kinderen werden dezelfde 5 tests opnieuw uitgevoerd na 2 jaar. Op basis van deze gegevens konden de onderzoekers berekenen welke impact de schermtijd had op de intelligentie van de kinderen, rekening houdend met hun socio-economische achtergrond. Ze kwamen tot de bevinding dat:

  • filmpjes bekijken en sociale media geen impact hebben op de intelligentie;
  • gamen wel een invloed heeft, zowel bij jongens als bij meisjes.

Verrassend genoeg stelden ze een kleine toename in intelligentie vast bij kinderen die meer gamen dan anderen.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dat intensief gamen een gunstige impact kan hebben op hersenfuncties bij kinderen, wordt verklaard door het feit dat gamen het volle verstand vraagt, de reflexen oefent en kinderen mogelijk wat stressbestendiger maakt. Dat klinkt niet onlogisch en biedt een mogelijke verklaring voor deze lichte toename in IQ.

De studie heeft echter een aantal beperkingen:

  • De tijd gespendeerd aan schermactiviteiten is gebaseerd op schattingen. Dat maakt het onderscheid tussen weinig en veel gamen minder duidelijk.
  • Een IQ-verschil van 2,5 punt is weinig relevant.
  • De resultaten van testjes die de hersenwerking evalueren zijn steeds momentopnamen.

De studie toont wel aan dat gamen waarschijnlijk geen negatieve impact heeft op de hersenwerking, terwijl daar vroeger wel voor gevreesd werd.

Conclusie

Nieuw onderzoek toont aan dat de resultaten van hersentestjes afgenomen bij kinderen van 9 en 10 jaar, na 2 jaar verbeteren wanneer ze regelmatig gamen. Het gaat over een toename van 2,5 punt op een IQ-test, wat zeer bescheiden is. Twee andere onderzochte schermactiviteiten, sociale media en filmpjes bekijken, hebben volgens deze studie geen effect op de intelligentie. De belangrijkste conclusie is wellicht dat gamen niet het negatieve effect op de hersenontwikkeling heeft dat lange tijd gevreesd werd.