Mindfulness tegen angststoornis even effectief als antidepressiva

Een achtweekse mindfullness training werkt vergelijkbaar in het verminderen van angst als een gangbaar antidepressivum.

Angststoornissen kunnen op verschillende manieren worden behandeld, bijvoorbeeld met cognitieve gedragstherapie en met medicijnen zoals verschillende antidepressiva. Toch is nog niet iedereen bij de standaardbehandelingen gebaat. Een groep Amerikaanse onderzoekers wilden daarom weten hoe goed mindfulness zou helpen tegen angstklachten. Uit eerder onderzoek was al bekend dat mindfulness angstgevoelens kon verminderen, maar nog niet hoe effectief mindfulness was in vergelijking met de bestaande behandelingen.

De wetenschappers vergeleken daartoe de effecten van een achtweekse training mindfulness based stress reduction (MBSR) met de effecten van het antidepressivum escitalopram, wat geregeld voorgeschreven wordt bij angst. Ruim tweehonderd deelnemers die met een angststoornis gediagnosticeerd waren deden mee aan het onderzoek en werden willekeurig ingedeeld om het medicijn te krijgen ofwel het mindfulness programma te volgen.

Minder bijwerkingen

De deelnemers die de medicijnen slikten moesten dat dagelijks doen, de andere deelnemers kregen elke week een sessie mindfulness. Vooraf, na de acht weken van het onderzoeken en drie tot zes maanden na de start van het onderzoek werden de deelnemers geïnterviewd om te bepalen hoeveel last ze van hun angstklachten hadden met behulp van vragenlijsten.

Aan het einde van het onderzoek, na de acht weken, bleken beide groepen gemiddeld minder last van angst te hebben. Het verschil in afname is volgens de onderzoekers zo klein dat de effecten vergelijkbaar zijn. Ook na de eerste acht weken bleven de twee groepen deelnemers gemiddeld nog wat verbeteren. Wederom waren er tussen de twee groepen geen verschillen. De deelnemers mochten zelf kiezen of ze nog doorgingen met hun behandeling. Ongeveer de helft van de deelnemers die het antidepressivum slikte, deed dat na een half jaar nog steeds en ongeveer een kwart mediteerde nog regelmatig.

De Amerikanen concluderen daarom dat escitalopram even goed werkt als mindfulness-based stress reduction, en dat die laatste ook nog minder bijwerkingen heeft.

 

De bevindingen zijn gepubliceerd in JAMA psychiatry