No sweat, no gain: peuters weten het

24 november 2017 door SST

Peuters die een volwassene heel erg zijn of haar best zien doen om iets te bereiken, hechten meer waarde aan dat doel.

Uit eerder psychologisch onderzoek was al gebleken dat kleuters en peuters snel doorhebben dat ook voorwerpen waar ze zélf niet direct iets mee hebben, een verschillende waarde kunnen hebben. Als jonge kinderen een volwassene steevast voor een voorwerp in plaats van een ander zien kiezen, hechten ze aan het eerste automatisch meer waarde.

Amerikaanse kinderpsychologen hebben nu een andere manier ontdekt waarop peuters waarde (leren) toekennen aan voorwerpen. Namelijk door te observeren hoeveel energie anderen (andere kinderen of volwassenen) investeren om een iets te kunnen bemachtigen.

De onderzoekers lieten peuters van tien maanden oud een reeks tekenfilmpjes zien waarin de personages telkens een obstakel – een muur, een steile helling, een put – met variërende moeilijkheidsgraad moeten zien te overwinnen om een ‘prijs’ te kunnen pakken. Tijdens het afspelen van de filmpjes met de verschillende scenario’s maten de wetenschappers hoe lang de kindjes effectief keken – als een maat voor de interesse in elk scenario.

Als ze langer dan gemiddeld naar een tekenfilmscenario keken, gingen de psychologen ervan uit dat de peuters sterker geïnteresseerd waren in de uitkomst – de prijs die het tekenfilmpersonage kon pakken. Dit bleek precies het geval, waardoor de wetenschappers concluderen dat peuters méér waarde hechten aan een voorwerpen waarvoor anderen méér moeite doen om het te kunnen bemachtigen.