Ontstekingen kunnen Alzheimer stimuleren

21 december 2017 door MV

Van je eigen immuunsysteem moet je het hebben. Eiwitten die gevormd worden bij een ontsteking, stimuleren de ophoping van β-amyloïde in de hersenen.

Bij patiënten met alzheimer vormen er in de hersenen ophopingen of ‘plaques’ van het eiwit β-amyloïde. Men vermoedt dat die plaques alzheimer veroorzaken, al is dat nog niet honderd procent zeker. Wetenschappers denken al een tijdje dat ontstekingen een rol spelen bij de ontwikkeling van de plaques, maar konden het proces tot nu toe niet achterhalen.

Proeven op muizen

Neuroloog Michael Heneka, van de Universiteit van Bonn, en zijn collega’s tonen bij muizen aan dat een ontsteking ervoor kan zorgen dat bepaalde cellen van het immuunsysteem een eiwit aanmaken dat de vorming van plaques stimuleert. Het eiwit in kwestie heet afgekort ASC (of languit: apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD, waarin CARD een afkorting op zich is).

Toen de onderzoekers met behulp van antilichamen verhinderden dat ASC zich bond op β-amyloïde, zagen ze dat er minder plaques gevormd werden. Dat was zowel het geval bij cellen in een proefbuis als bij levende muizen.

Plaques vormen zich niet zomaar

Uit een eerdere studie bleek dat β-amyloïde niet zomaar uit zichzelf plaques vormt, waaruit de wetenschappers afleiden dat er een extra factor nodig is die de ontwikkeling van de plaques stimuleert. Die factor zou ASC kunnen zijn, wijst het huidige onderzoek uit. Als dat ook bij mensen het geval blijkt te zijn, biedt dat inzicht nieuwe opties voor de behandeling van alzheimer. Zo zouden er bijvoorbeeld medicijnen ontwikkeld kunnen worden die de binding van ASC op β-amyloïde blokkeren.