Ouderen staan positief tegenover virtual reality in de zorg

Virtual reality opent de deur naar innovatieve gezondheidstoepassingen, maar staan oudere patiënten er wel voor open? Dat onderzocht de KU Leuven bij 76 personen tussen 57 en 94 jaar oud.

VR wordt steeds meer gebruikt in de ondersteuning van onze gezondheid. Bijvoorbeeld voor de begeleiding van ademhalingsoefeningen, beweging aan te moedigen of om angstgevoelens te beperken. Sommige toepassingen richten zich specifiek op ouderen. Voor het onderzoek was het onbekend of deze doelgroep zich openstelt voor virtual reality.

De helft van de deelnemers werd via een VR-bril in de virtuele wereld ondergedompeld. Ze konden handelingen uitvoeren door bijvoorbeeld stenen in het water te gooien. De controlegroep keek naar natuurvideos op een gewoon scherm. Voor en na de activiteit vulden ze een vragenlijst in die peilde naar hun houding ten opzichte van VR.

Voor de opdracht dachten de deelnemers gemiddeld gezien neutraal over VR. Nadien dachten de deelnemers in de VR-groep positiever over VR dan de controlegroep. Het merendeel van de deelnemers benadrukte na de VR-opdracht dat ze het een positieve ervaring vonden en waren onder de indruk. Ik werd terug gekatapulteerd naar het verleden en zag opnieuw de mooie dingen van vroeger, zegt een deelnemer.

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een bredere studie naar cognitieve revalidatie bij patiënten die een beroerte hebben gehad. We zijn bezig met een klinische studie om te kijken of we via een VR-spel hun aandacht kunnen verbeteren, zegt neuropsychologe en professor Céline Gillebert die het onderzoek leidde. Het gaat hierbij vaak om kwetsbare ouderen. Daarom vonden we het belangrijk om eerst te weten of zij die technologie überhaupt willen gebruiken en of ze er al dan niet ongemakken van ondervinden.