Pijnsyndroom fibromyalgie gaat gepaard met gewijzigde darmflora

Wie fibromyalgie heeft, heeft een andere darmflora dan gezonde mensen. Die darmbacteriën kunnen de hersenen – en dus ook het pijnsysteem – beïnvloeden. Mogelijk is een analyse van de darmflora bruikbaar om de diagnose te stellen.

Vandaag is fibromyalgie een ‘restdiagnose’. Als de vermoeidheid, pijn over het hele lichaam, darmklachten en hoofdpijn nergens anders door te verklaren zijn, krijg je deze diagnose. Artsen stellen die na uitsluiting van onder meer reuma en nadat de patiënt een speficieke vragenlijst heeft ingevuld. Mogelijk kan de diagnose in de toekomst op een objectievere manier gesteld worden via een analyse van de darmflora.

Spaanse wetenschappers hebben bij ruim honderd fibromyalgielijders stoelgangstalen geanalyseerd en vergeleken met die van ruim vijftig gezonde leeftijdgenoten. De patiënten bleken veel minder bacteriën van de soorten Bifidobacterium en Eubacterium in hun darmen te hebben. Eerder onderzoek wees uit dat dit soort bacteriën invloed hebben op de ‘communicatie’ in de hersenen, via neurotransmitters, stofjes die vrijkomen in de hersenen en signalen doorsturen van de ene hersencel naar de andere.  De onderzoekers deden overigens ook bloedanalyses van hun proefpersonen. Daaruit bleek dat de aanwezigheid van de neurotransmitter glutamaat bij fibromyalgie ondermaats is.

Het onderzoek kan niet alleen de diagnose van fibromyalgie objectiever maken. Het zou ook meer licht kunnen werpen op de mechanismen achter fibromyalgie, wat mogelijkheden biedt om daarop in te grijpen met nieuwe behandelingen.

Dat de darmflora invloed kan hebben op het brein en het centrale zenuwstelsel is niet nieuw. Eerder onderzoek wees uit dat depressies, autisme en andere psychische aandoeningen gepaard gaan met een gewijzigd microbioom.

Een effectieve behandeling voor fibromyalgie bestaat nog niet. Patiënten wordt aangeraden te bewegen, mogelijke slaapproblemen aan te pakken en psychotherapie te volgen om de gedachten af te leiden van de chronische pijn. In sommige gevallen helpen antidepressiva of een middel tegen epilepsie.

Het onderzoek is gepubliceerd in het online vakblad eBioMedicine.