Test

Test je persoonlijkheid

30 november 2020

Hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar? Doe de Hexaco-test en zie hoe jij scoort op zes persoonlijkheidsdimensies. Hoe extravert, eerlijk en consciëntieus ben jij? 

Dit is een wetenschappelijk gefundeerde vragenlijst gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel Hexaco, dat peilt naar zes dimensies in de persoonlijkheid. Hexaco is een recente, lichte bijsturing van het klassiek model van de Big Five.

Doe de Hexaco-test.

 

Het Big Five-model van de persoonlijkheid beschrijft vijf groepen kenmerken. Psychologen gebruiken het nog vaak, maar het houdt geen rekening met belangrijke eigenschappen als moreel karakter en ethisch gedrag.

Het Big Five-model is gebaseerd op onderzoek van Engelse adjectieven. In 1997 besloten de Amerikaanse psychologen Kibeom Lee en Michael Ashton vierhonderd alledaagse Koreaanse woorden te onderzoeken waarmee je een persoon kon beschrijven. Door deze lange, niet-Engelse woordenset te gebruiken, ontdekten ze dat er zes in plaats van vijf groepen eigenschappen bestaan. Drie daarvan zijn vrijwel identiek aan consciëntieusheid, extraversie en openheid uit het Big Five-model. Emotionaliteit (dat samenvalt met neuroticisme in de Big Five) en altruïsme doken ook op in het zes-factorenmodel, maar verschilden enigszins van hun tegenhangers.  

Hexaco voegt één eigenschap toe: integriteit. Deze nieuwe factor bevat adjectieven als ethisch, eerlijk, bescheiden, loyaal, sluw, onbetrouwbaar, hebzuchtig, pretentieus en hoogdravend.

Om te achterhalen of hun bevindingen universeel gelden, deden Ashton en Lee meer onderzoek in het Engels en andere talen. Ze bestudeerden ook oudere Engelstalige data met krachtiger computers. Telkens dook het Hexaco-model met zijn zes factoren op. 

Tegen 2007 was het Hexaco-model van de persoonlijkheidsstructuur bevestigd in een dozijn verschillende talen.