Vrouwen ervaren alcoholisme anders

19 mei 2017 door MVS

Alcoholisme heeft andere effecten op vrouwen dan op mannen. Het onderzoek bevestigt het belang van genderspecifieke behandelingen.

 

Het deel in de hersenen waar het beloningscentrum zit, is groter bij vrouwen die verslaafd zijn aan alcohol dan bij niet-verslaafde vrouwen. Het verschil bedraagt 4,4 procent. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek bij 120 proefpersonen. De vondst is opmerkelijk, want het onderzoek bevestigt ook eerdere studies waaruit bleek dat datzelfde beloningscentrum bij alcoholverslaafde mannen 4,1 procent kleiner is dan bij niet-verslaafde mannen.

Het beloningscentrum in de hersenen bestaat uit een groep van structuren. Daarin zitten onder meer de amygdala voor het aansturen en verwerken van emoties en de hippocampus voor informatieopslag, ruimtelijke oriëntatie en gedragscontrole.

Dat het beloningscentrum in de hersenen van alcoholverslaafde vrouwen en mannen zo verschilt, kan verklaren waarom ze zich anders gedragen. Alcoholverslaafde vrouwen worden vaak angstiger terwijl mannen zich dikwijls antisociaal gaan gedragen.

Bij de studie waren 120 participanten betrokken. De helft van de deelnemers had een geschiedenis van langdurige alcoholverslaving, de andere helft bestond uit niet-alcoholverslaafden. In beide groepen zaten dertig mannen en dertig vrouwen. Alle ex-alcoholisten waren al vier weken tot 38 jaar gestopt met drinken. De participanten moesten uitgebreide vragenlijsten beantwoorden over hun medische geschiedenis en ondergingen neuropsychologische testen. Daarna analyseerden de onderzoekers MRI-scans van hun hersenen. Ze bekeken zowel het gehele brein als de structuren in het beloningscentrum.

De duur en de intensiteit van zwaar drinken bleken de genderspecifieke effecten te versterken. Wat de onderzoekers nog niet precies konden vaststellen, was of die verschillen voorafgingen aan de alcoholverslaving of er eerder het resultaat van waren. Daarvoor plannen ze gedetailleerder onderzoek. Ze willen kijken naar de impact van factoren als frequentie van drinken en de lengte van de sobere periode.

Tot nu was er weinig bekend over het beloningscentrum in de hersenen van vrouwen, omdat al het voorgaande onderzoek bij mannen heeft plaatsgevonden. Deze bevindingen tonen het belang aan van een genderspecifieke benadering bij de behandeling van een alcoholverslaving.