We kiezen wat we kennen, ook bij simpele beslissingen

We kiezen voor wat strookt met onze eerdere gedragingen, ideeën of beslissingen.

Mensen zijn geneigd zich te focussen op informatie die hun ideeën bevestigd. Zo lezen we vaker krantenartikelen die ons wereldbeeld of onze mening bekrachtigen. Dat fenomeen heet de confirmation bias, in het Nederlands: voorkeur van bevestiging. Er is al veel geschreven over deze bias, maar het precieze mechanisme erachter is nog onbekend.

Uit onderzoek van onder meer de Universiteit van Amsterdam blijkt dat zelfs als we een simpele beslissingen moeten maken deze bias optreedt.

De deelnemers aan het onderzoek bekeken een scherm met daarop een wolk met stippen. Die stippen bewogen allemaal in verschillende richtingen. De proefpersonen moesten aangeven in welke richting de meeste bolletjes zich bewogen. Vervolgens kregen ze nogmaals zo’n wolkje te zien. Nu met de vraag: welke richting bewogen de stippen gemiddeld gezien over de twee trials op?

Wat bleek? De proefpersonen waren geneigd dezelfde richting te kiezen als in hun eerste antwoord. Vervolg onderzoek richt zich op het brein en probeert het neurale mechanisme achter de confirmation bias te achterhalen.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad Current Biology.