Planetoïden zijn sterker dan gedacht

Planetoïden knal je niet zomaar uit elkaar. Dat is in het kort de conclusie van astronomen van de Johns Hopkins Universiteit.

De wetenschappers voerden gedetailleerde modelberekeningen en computersimulaties uit van de gevolgen van onderlinge botsingen tussen kleine rotsachtige hemellichamen. De resultaten zijn gepubliceerd in het vakblad Icarus.

Algemeen wordt aangenomen dat een planetoïde van pakweg 25 kilometer groot volledig fragmenteert wanneer hij geraakt wordt door een kleiner kosmische projectiel. De nieuwe berekeningen wijzen echter uit dat het inwendige van de planetoïde weliswaar grotendeels verbrijzeld wordt bij zo'n inslag, maar dat de eigen zwaartekracht er toch toe leidt dat de meeste fragmenten bijeengehouden worden.

De resultaten kunnen van belang zijn voor toekomstige plannen om planetoïden die op een botsingskoers met de aarde liggen door middel van een gerichte inslag af te buigen.