Arbiter is strenger in slow motion

12 juni 2018 door SST

Topscheidsrechters zien op vertraagde videobeelden niet méér overtredingen, maar ze schatten de ernst ervan wel anders in.

Een internatonaal team onderzoekers, waaronder ook Belgen, liet in een groep van 88 Europese toparbiters deelnemen aan een experiment waarin deze een zestigtal wedstrijdsituaties kregen voorgeschoteld. Ze moesten de situaties beoordelen op basis van opgenomen beelden van wedstrijden. De helft bekeken ze in real time, de andere helft in slow motion (vertraagd dus).

Al bij al scoorden de arbiters slechts matig op de test: gemiddeld ‘floten’ ze slechts iets meer dan zestig procent van de overtredingen – zowel bij beelden in real time als in slow motion.

Maar in de manier waarop de scheidsrechters de overtredingen bestraften, zat wel een duidelijk verschil tussen de gewone en de vertraagde beelden. In slow motion bleken ze veel vaker een gele of een rode kaart te trekken dan in real time. De onderzoekers achter de studie vermoeden dat een wedstrijdovertreding doelbewuster overkomt in slow motion, waardoor het een natuurlijke reflex is van de arbiter om strenger te zijn.