Chaostheorie zoekt mee naar MH370

Op 8 maart 2014 vertrok Malaysia Airlines-vlucht 370 vanuit Kuala Lumper richting Peking. Daar zou de Boeing 777 echter nooit aankomen. Vijf jaar later is er – behalve wat aangespoelde brokstukken – nog steeds niets van het toestel, en de 239 mensen aan boord, teruggevonden.

Een jaar geleden werd de laatste in een rij van verschillende zoekacties naar het verdwenen toestel gestaakt – het Amerikaanse privébedrijf Ocean Infinity was door Maleisië hiervoor ingehuurd. Zonder enig resultaat. Tot op vandaag blijft het daardoor gissen waar het vliegtuig, meer dan vijf jaar geleden, is neergestort. Wellicht ergens in de Indische Oceaan, want het laatste satellietsignaal werd uitgezonden vanaf een positie tweeduizend kilometer ten westen van de Australische stad Perth.

Zoekacties hebben zich steeds in het gebied rondom die plek geconcenteeerd, waar de zee overigens vijf kilometer diep is. Maar volgens Amerikaanse fysici gaan ze beter ook eens enkele tientallen kilometer noordelijker kijken. Dat concluderen zij althans uit de resultaten van hun zelfgebouwd model dat gebaseerd is op de chaostheorie.

In die theorie worden systemen bestudeerd waarin kleine afwijkingen in de begindata kunnen uitgroeien tot enorme verschuivingen in het eindresultaat – de vlinder in de Caraïben die met zijn klapwieken een tropische storm veroorzaakt in het zuidelijk halfrond, is er het bekendste voorbeeld van. Het model van de stromingen in de Indische Oceaan, waarbij boeien verbonden met satellieten de invoerdata leveren, gehoorzaamd ook aan de chaostheorie.

De fysici werkten specifiek met een zogeheten Markovsysteem, dat zich stapsgewijs door een aantal toestanden beweegt. Vergelijkbare systemen worden gebruikt door zoekrobots, of in de financiële wereld in de vorm van beurssoftware.

Op basis van de stroming en de vindplaats van enkele zeldzame aangespoelde wrakstukken (aan de Afrikaanse kust) kwamen de onderzoekers uit op een gebied iets ten noorden van het laatste zoekgebied.

De toekomst moet uitwijzen of er op basis van deze nieuwe informatie nog verdere zoekacties worden ondernomen, en of een van de grootste mysteries uit de recente luchtvaartgeschiedenis eindelijk kan worden opgehelderd.