Robots die leren als kinderen

In het kort

Kinderen leren zelfstandig, door met hun lichaam te experimenteren en met voorwerpen te spelen.

Nieuwe algoritmes stellen robots in staat stellen op dezelfde manier te leren als kinderen.

Deze robots leveren nieuwe inzichten in de ontwikkeling van kinderen.

Kleine kinderen ontwikkelen kennis en vaardigheden als het ware vanuit het niets. Onderzoekers experimenteren met algoritmes die op een soortgelijke manier leren. Dat levert nieuwe inzichten op over hoe lichaam en geest daarbij samenwerken.

In de sciencefictionfilm Chappie (2015) maakt ingenieur Deon een machine die kan denken en voelen. Hij schrijft een softwareprogramma voor artificiële intelligentie dat kan leren als een kind, en hij test het uit op de robot Chappie. Aanvankelijk is de 'geest' van Chappie praktisch leeg – een tabula rasa, een onbeschreven blad. Maar door zijn omgeving te observeren en te experimenteren met de dingen om hem heen verwerft de robot langzamerhand algemene kennis. Hij leert taal te begrijpen en ontwikkelt allerlei complexe vaardigheden. Dat zijn prestaties waartoe zelfs de meest geavanceerde systemen voor artificiële intelligentie nog niet in staat zijn.