Tips voor merkeigenaren en fabrikanten

19 juli 2015 door MR

Hoe kunnen fabrikanten hun luiers duurzamer maken?

1. Energiegebruik aanscherpen richting de wetenschappelijk nodig geachte minimale CO2-reductie van 25-40 t.o.v. 1990

2. Duurzaamheidsinfo op luierverpakkingen is nog veel te schaars om consumenten werkelijk te informeren. Dit is een direct voelbaar gebrek.

3. De roep om meer transparantie over de feitelijke duurzaamheids-inspanningen en resultaten van toeleveranciers luider worden. Loop daarop vooruit.

4. Zo lijkt de echte controle op toeleveranciers ontoereikend. Initiatieven Als Global Compact en BSCI vragen om praktische aanvulling, eventueel in collectief verband.

5. Ook collectief is wellicht het probleem te ondervangen van kleinere bedrijven, die de capaciteit missen om gedegen duurzaamheidsrapportages te maken. Een uitgewerkte versie van het UN Global Compact ‘Communication on Progress’ rapportje zou al veel oplossen.

6. Eveneens wellicht in collectief verband kan de sector de dreiging afwenden van ziekteverwekkende afvalbergen van gebruikte luiers in armere landen, waar een toepasselijke verwerkingsstructuur ontbreekt.

Het luierproject van Eos Magazine kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek.