We vinden menselijke robots griezelig

11 juni 2018 door AB

Hoe meer een robot op een mens lijkt, hoe griezeliger we de robot vinden en hoe meer het de interactie tussen mens en robot belemmert.

De Japanse robot Saya. Foto boven: âFredâ, een ultra-realistische robotversie van de Britse acteur Tedroy Newell.

Hoe menselijker de robot, hoe griezeliger we hem vinden, zo concluderen Utrechtse wetenschappers in het vakblad Frontiers in Psychology.

De onderzoekers lieten veertig proefpersonen naar afbeeldingen van verschillende soorten robots kijken. Sommigen leken sterk op een mens, bijvoorbeeld de in Japan ontwikkelde robot Saya.  En anderen juist meer op een kat, zoals de iCat.

De deelnemers gaven aan in hoeverre de ze de robot op een mens vonden lijken, of ze zich een sociale interactie met de robot voor konden stellen, en in hoeverre de robot gevoelens van afkeer en griezeligheid veroorzaakte. Hoe menselijker de robot, hoe griezeliger de deelnemers de robot vonden. Dit fenomeen werd eerder al voorspeld door wetenschappers en wordt ook de uncanny valley hypothese genoemd. Deze studie bevestigt die hypothese. Ook konden de deelnemers zich bij de menselijke robots minder goed voorstellen hoe ze met hen zouden interageren.

Daarnaast bekeken de onderzoekers de pupilreacties van de deelnemers terwijl ze de robotafbeeldingen toonden. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat onze pupillen verwijden bij het zien van een iets wat ons bekend voorkomt in vergelijking met het zien van iets wat ons minder bekend voorkomt. Frappant was dat de pupillen juist minder verwijdden bij het zien van de menselijkere robots.

Als we in de toekomst succesvol willen "samenleven" met robots, dan mogen de robots niet te onderscheiden zijn van echte mensen, suggereren de wetenschappers. Tot die tijd is het beter om te werken met niet-menselijke robots.